İmralı Ada Hapishanesinde 2023 yılında yaşanan hak ihlalleri tespit raporu

CPT’nin tavsiyeleri ve BM tedbir taleplerinin gereğinin yerine getirilmesine yönelik bütün başvurularımıza rağmen 2023 yılı boyunca uygulamada herhangi bir değişiklik olmamış, deprem gibi yasanın zorunlu kıldığı hallerde dahi incommunicado tutulma haline ara verilmemiş, kesintisiz sürdürülmüştür. Bu nedenle 2023 yılı da tümüyle mutlak iletişimsizlik ve haber alamama yılı olmuştur.

(…) Raporun tamamı ektedir. 

İMRALI_ADA_HAPİSHANESİ_2023_YILI_TESPİT_RAPORU