CPT 16-17 Şubat 2003 İmralı Ziyaret Raporu

İşkenceyi Önleme ve İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezalandırma Avrupa Konvansiyonu’nun 7. Maddesi uyarınca (bundan sonra “Konvansiyon” olarak geçecektir), CPT delegasyonu Türkiye’yi 16-17 Şubat 2003 tarihleri arasında ziyaret etmiştir.

 

Raporun tamamının PDF hali ektedir.

CPT 16-17 Şubat 2003 İmralı Ziyaret Raporu Türkçe