CPT’nin Türkiye Ziyaretine İlişkin Basın Açıklaması – 04.10.2022

BASINA VE KAMUOYUNA

Avrupa Konseyi, İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT)’nin 20-29 Eylül 2022 tarihleri arasında Türkiye’ye yaptığı ziyaret sırasında İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ni de ziyaret ettiğini, ilgili kurumun açıklamasından öğrenmiş bulunuyoruz.

Müvekkillerimiz Abdullah Öcalan, Ömer Hayri Konar, Veysi Aktaş ve Hamili Yıldırım’dan 25 Mart 2021 tarihinden bu yana hiçbir haber alamadığımızı, sağlık ve yaşamlarından endişe duyduğumuzu aradan geçen zaman içerisinde çokça dile getirdik. Bu alanda Avrupa çapında temel muhatap kurumların başında gelen CPT’nin tüm başvurularımızdan, ulusal ve uluslararası alanda geniş bir hukuk çevresinin yaptığı çağrı ve girişimlerden sonra gecikmiş de olsa böylesi bir adım atmasını olumlu karşılıyoruz.

CPT en son 2019 yılının Mayıs ayında yaptığı ziyaretin raporunu tam 15 ay sonra yayınlamış ve özellikle dış dünya ile bağlantı noktasında ciddi adımların atılması gerekliliğini belirtmişti. Ancak CPT ziyareti sonrasında, ziyaret raporlarında yer alan tavsiyeler doğrultusunda bir iyileştirme yapılması gerekirken, İmralı Adasındaki müvekkillerimize yönelik tecrit politikasında ısrar edilmiş ve tecrit daha da derinleştirilmiştir.

CPT’nin ziyaretini olumlu bir girişim olarak görmekle birlikte, bu durumun 18 aydır devam eden haber alamama gerçeğini değiştirmediğini özellikle ifade etmek istiyoruz. Avukat ve aile görüş yasağının kaldırılması, müvekkillerimizle kısıtlama ve sınırlama olmadan görüşme hakkımıza saygı gösterilmesi halen de temel talebimiz olmaya devam etmektedir. Yaşanan durumun vahameti ortada iken; CPT’nin biran önce kamuoyuna bir açıklama yapmasını, işkence koşullarını ortadan kaldıracak zorlayıcı tedbir ve prosedürleri işletmesini talep ediyoruz

Sayın Öcalan ve İmralı’daki diğer tutsaklara görüşme olanağının sağlanması için avukatları olarak kamuoyundan, hukuk ve insan hakları çevrelerinden duyarlı yaklaşımlarını sürdürmelerini bekliyoruz. 04.10.2022

 

ASRIN HUKUK BÜROSU